***ماموریت و چشم انداز شرکت***

 

ماموریت شرکت:

انجام عملیات لجستیک حمل مواد اولیه صنعت فولاد به ویژه شرکت معظم فولاد مبارکه و کارخانه های وابسته، انجام عملیات بازرگانی و فنی حمل ‏ونقل محصولات و خدمات بندری و خدمات آزمایشگاهی تخصصی برای اشخاص حقوقی ‏وحقیقی(بارگیری، تخلیه، توزین، دپو و انبارداری، ترخیص کالا، انجام امور گمرکی، فرآیند اسنادی کالا، خن‏کاری کشتی، آزمایشگاه تخصصی مواد معدنی،…) و مدیریت حمل ‏ونقل بار جاده ‏ای و ریلی با حداکثر ظرفیت و توانمندی.

 

چشم انداز شرکت:

شرکت تخصصی و هوشمند حمل‏ ونقل در حوزه مواد معدنی و صنعت با بهره‏ مندی از بزرگترین و گسترده ‏ترین شبکه حمل ‏ونقل ریلی و جاده‏ ای تا افق ۱۴۰۴