این شرکت و گروه هلدینگ فولاد متیل مستقیماً درراستای اهداف و ماموریت شرکت معظم فولاد مبارکه، تامین نیازمندی‏های مواد اولیه معدنی و عملیات حمل و نقل و الزامات لجستیک را از مبادی ذیربط با روشهای حمل ونقل جاده‏ ای و ریلی(ترکیبی) برعهده دارند. برای انجام ماموریت شرکت، احداث ۵ هاب مرکزی در نقاط مختلف کشور با تمرکز استفاده از حمل ریلی در دستور قرار گرفته که تعدادی از آنها مورد بهره‏ برداری و تعدادی دیگر در حال برنامه‏ ریزی و ایجاد می باشد. طبق مطالعات و بررسی‏های انجام شده، سلطانیه زنجان، بندر خشک یزد، همدان، کرمان و زاهدان برای انجام عملیات اصلی شرکت درنظر گرفته شده‏ است و این نقاط درواقع به عنوان هاب یا شبکه ‏های مرکزی شرکت توسعه بازرگانی متیل همیار برای دپو، توزیع و حمل مواد اولیه معدنی و کالاهای صنعتی مشتریان در سراسر کشور ایفای نقش می‏ نمایند. هم اینک دو سایت و ایستگاه ریلی سلطانیه زنجان، سایت و ایستگاه ریلی بندر خشک یزد و سایت شرکت آهن و فولاد اصفهان برای حمل ریلی بار به سایت و ایستگاه ریلی سنگان خراسان رضوی، در حال بهره ‏برداری می ‏باشد.