خدمات و فعالیت شرکت

شرکت در ابتدای تاسیس، صرفا فعالیت خدمات بازرگانی را در دستور کار خود داشت، سپس با تعریف ماموریت جدید از طرف شرکت فولاد متیل مقرر گردید با افزودن حمل و نقل به موضوع فعالیت شرکت توسعه بازرگانی متیل همیار، این شرکت در زمینه حمل و نقل ریلی فعالیت خود را شروع نماید. به همین منظور پیگیری و مکاتبات لازم با راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عمل آمد و نظر موافق ایشان برای شروع کار و اخذ پروانه بهره برداری در این خصوص دریافت شد. شرکت امیدوار است با تامین ۶۰۰ دستگاه واگن باری به روش های مختلف از جمله خرید و اجاره و اخذ مجوز صدور بارنامه نسبت به حمل مستقیم کالا برای مشتریان اقدام نماید.

در حال حاضر شرکت تحت عنوان قرارداد حمل بار کنسانتره فولاد سنگان، مدیریت حمل و نقل بار در بخش جاده ای، ریلی و تخلیه و بارگیری را انجام می دهد.