ماموریت و چشم انداز شرکت

ماموریت شرکت

انجام عملیات لجستیک حمل مواد اولیه صنعت فولاد به ویژه شرکت معظم فولاد مبارکه و کارخانه های وابسته، انجام عملیات بازرگانی و فنی حمل‏ ونقل محصولات و خدمات بندری و خدمات آزمایشگاهی تخصصی برای اشخاص حقوقی ‏و حقیقی(بارگیری، تخلیه، توزین، دپو و انبارداری، ترخیص کالا، انجام امور گمرکی، فرآیند اسنادی کالا، خن‏کاری کشتی، آزمایشگاه تخصصی مواد معدنی،…) و مدیریت حمل ‏ونقل بار جاده ‏ای و ریلی با حداکثر ظرفیت و توانمندی.  

چشم انداز شرکت

شرکت تخصصی و هوشمند حمل‏ ونقل در حوزه مواد معدنی و صنعت با بهره ‏مندی از بزرگترین و گسترده‏ ترین شبکه حمل ‏ونقل ریلی و جاده ‏ای تا افق ۱۴۰۴